งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลและพิธีชีววิทยาน้อมวันทาบูชาครู สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดงานอุทิศส่วนกุศลและพิธีชีววิทยาน้อมวันทาบูชาครู สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งมีชีวิตที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัย พร้อมกันนี้ได้จัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย