ติดต่อ

สาขาวิชาชีววิทยา

 
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ห้องชีววิทยา 02, 03, 04 อาคาร 3 โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 44111 หรือ ห้องชีววิทยา 01 อาคารตึกแฉก โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 44119
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พัฒนาโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา