บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วันที่ 28 พ.ค. 2564 ทาง Googlemeet ค่ะ ☺️❤️🎊🎉