โครงการชีววิทยาสัมพันธ์ครั้งที่ 19

โครงการชีววิทยาสัมพันธ์ครั้งที่ 19 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 – 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงทุกชั้นปี โครงการนี้เป็นโครงการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสาน จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ มีการการนำเสนอผลงานทั้งด้านบรรยาย และโปสเตอร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน